فیلد هایی که ستاره دار * هستند اجباری می باشد

نام کاربری: همان کد ملی شما خواهد بود که باید از روی شناسنامه یا کارت ملی با دقت وارد شود، زیرا اعتبارسنجی خواهد شد.

آدرس ایمیل: به منظور در ارتباط بودن دانشجو با موسسه، کاربر باید یک آدرس ایمیل واقعی از سرویس دهنده هایی مانند Gmail، Yahoo و یا غیره داشته باشد. این آدرس برای هر کاربر منحصر به فرد بوده و نمی تواند برای کاربر دیگری نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

رمزعبور و تکرار رمزعبور: یک عبارت که از حروف و اعداد تشکیل می شود که حداقل باید 4 حرف داشته باشد و مانند همدیگر باشد.

تلفن همراه: به منظور اطلاع رسانی های فوری مورد نیاز خواهد بود.

عضویت در سیستم

اطلاعات کاربری
* نام کاربری(کد ملی)
لطفا کیبورد خود را انگلیسی کرده و شماره خود را تایپ نمایید
*
*
اطلاعات فردی
*
*
*
*
سال ماه روز
سال ماه روز
*
لطفا کیبورد خود را انگلیسی کرده و شماره خود را تایپ نمایید
*
*
اخرين مدرک تحصيلی
*
*
استان
*
*
*
*
لطفا کیبورد خود را انگلیسی کرده و شماره خود را تایپ نمایید